מנהלי איכות בטיחות וסביבה

תיאור

ממוני איכות בטיחות וסביבה

לימודי תעודה והכשרה מקצועית משולבת

איכות-בטיחות-וסביבה

 

מידעון קורס

1.המוסד ותחומי התמחותו:

יזמות- מרכז בין תחומי להשכלה,הכשרה מקצועית,שדרוג מיומנויות,

אישיות ומקצועיות-העשרה בשילוב הנאה ותרבות.

               ייזום,פיתוח והדרכת תוכניות בתחומי :

               ניהול,איכות,מינהל,פסיכולוגיה,מחשבים,גישור ועוד

2.רציונל הקורס:

 • עולם העבודה ובכללו עולם התעשייה ,המשרד והשירותים רווי סיכונים לעובדים ולסביבה.
 • החוק מטיל חובה לטפל במפגעים, לבטל סיכונים ולהגביר מודעות העובדים והסובבים.
 • מודעות לסביבה ולאיכות חיים מניעה את הלקוחות לקיים קשרים עם ארגוני בטיחות וארגונים ירוקים אף מעבר לחובה החוקית.
 • ממוני איכות,בטיחות וסביבה הינם האחראים ישירים לניהול ואבטחת איכותו לצד מנהלי הפרויקט, לאיכות חיי העובדים והסביבה.

3.יעדי הקורס והישגים מצופים

3.1  הקנית ידע והכשרה מקצועית, כממוני בטיחות ,איכות , וסביבה.

3.2  הקנית ידע והכשרה במגוון היבטי הניהול הסביבתי כמענה לסקר סיכונים

3.3  הקניית יכולות התמודדות עם אתגרים ולהוביל תהליכי שינוי ומינוף,

4.אחריות המוסד כלפי הלומדים

 1. העברת תכני הלימוד על ידי מרצים אקדמאים מנוסים
 2. הקניית יכולת תפקוד ב"מערכי איכות,בטיחות וסביבה"
 3. הכרה והטמעה של T.Q.M , E.F.Q.M ותפיסות ניהול איכות מודרניות
 4. הכרה ותפקוד בנהלי איכות I.S.O

5.קהל יעד

 • מנכ"לים, מנהלים ומקבלי החלטות בארגונים
 • עובדים  במערכי יצור תפ"י ו/או שרות לקוחות
 • טכנאים,הנדסאים ומהנדסים העובדים בארגון המיישם את האיכות
 • כל מי שענינו בטיחות איכות וסביבה
 • המבקשים לפתח יזמות וקריירה עצמאית כיועצי איכות,בטיחות וסביבה

6.דרישות קדם

בוגרי 12 שנות לימוד

להסמכת ממוני בטיחות-מהנדסים,הנדסאים וטכנאים בעלי ניסיון

ראיון בועדת קבלה

 1. מנהל אקדמי

מנהל אקדמי ומרצה קורס

שרטר צביקה- M.Sc הנדסת תעשיה וניהול, ומנהל איכות מוסמך.

8.תכני הקורס

T.Q.M E.F.Q.M –  -כתפיסת "איכות"

I.S.O- מערך נהלי איכות

בטיחות-סקר סיכונים ובניית מערכות מניעה וניטרול מפגעים

תרבות ארגונית של איכות בטיחות וסביבה

כלכלת איכות

הנדסת אנוש והגורם האנושי

קשת האפשרויות לבניית הסכמות הטמעה התערבות מונעת  ויישוב מחלוקות בהסכמה

תפקיד ותפעול בעלי תפקיד ועובדים במערכת האיכות והבטיחות

ראה תוכנית לימודים מפורטת מצ"ב

9.היקף הקורס

400 שעות לימוד אקדמיות לכלל הקורס המשולב

מודלות בודדות בהיקפים משתנים על פי התכנים

10שיטת הוראה

לימודים פרונטלים

סימולציות וניתוחי אירוע

סרטים,מצגות

סיורים מקצועיים

פרויקט גמר יישומי מונחה

11.מטלות

נוכחות של 100% והיעדרות מותרת בכפוף לאישור, במצבים אותם לא יכול המשתלם לחזות מראש ושאינם תלויים בו.

עמידה בתנאי פרויקט גמר ו/או בחינה

12.קורסי המשך

 • אבטחת איכות מתקדם
 • ניהול פרויקטים
 • תרבות ארגונית
 • תקשורת פנים ארגונית
 • עבודת צוות

תוכנית הלימודים מצורפת בזאת

הננו מודים לכם על נכונותכם להשתתף בקורס על פי מידעון,

נעשה ככל יכולתנו לעמוד ברמה אקדמית נאותה והעברת הקורס באווירה נעימה המאפשרת למידה.

     בהצלחה

"ממוני בטיחות  איכות וסביבה "

תוכנית לימודים – חלוקה לחטיבות ונושאים לפי שעות

חלק ראשון :     גורמי סיכון תהליכים וטכנולוגיות

חטיבה 1:    סיכונים כלליים ומכנים (כולל מקורות אנרגיה עיקריים ומגזרים מסוכנים )

מס' נושא שעות לימוד
1. כלי יד פשוטים וכלי כוח,   מערכות פנאומטיות והידראוליות 3
2. גידור מכונות     (כולל מכונות השחזה) 8
3. חשמל, הגנות מחשמול והארקות 8
4. דודי קיטור ומכלי לחץ 5
5. מכונות ואביזרי הרמה, עגורנים ועגורנים (סיווג וחקיקה) 6
6. מלגזות 2
7. מעליות דרגנועים ומעלונים 4
8. מבואות לתהליכי ייצור ולחוזק חומרים 5
9. ריתוך חשמלי ופוטוגני 4
10. עבודות בניה ובניה הנדסית 8
11. עבודה בגובה והגנה מנפילות 4
12. חקלאות – טרקטורים ומיכון, חומרי הדברה, גידול בע"ח 3
13. משטחי עבודה,משטחי מעבר ומניעת החלקות 2
(ס"ב: 62)

חטיבה   2:   סיכונים כימיים וביולוגיים

13. מבוא לכימיה של חומ"ס 2
14. אחסון ושינוע חומ"ס במפעל  (כולל  גיליונות בטיחות  ) 2
15. הובלת חומ"ס  (כולל תקנות) 3
16. סיכונים ביולוגיים בעבודה  (כולל מחלות זואונוטיות) 4
17. מקום מוקף 2
(ס"ב:  13 )

חטיבה   3:   סיכוני אש

18. בטיחות אש – שיטות ואמצעים בכיבוי 6
19. סדנה בבטיחות אש – שיקולי בטיחות בתכנון לרבות מערכות גילוי וכיבוי 12
20. בטיחות בשימוש בדלקים ובאחסונם 3
(ס"ב: 21 )

חטיבה  4:    תנאים סביבתיים וסיכונים פיזיקליים

21. רעש והגנת השמיעה   (הבט גהותי וחוקי) 2
22. רעש – מניעה והנחתה  (פתרונות טכניים והנדסיים) 4
23. קרינה מייננת ולא מייננת (כולל בטיחות בלייזרים) 8
24. תאורה כגורם בבטיחות וגהות 3
25. אוורור תעשייתי 3
26. נוחות ומעמסים אקלימיים (חום, לחות,  תנועת אויר,…) 1
(ס"ב: 21 )

חטיבה  5:       גהות,  בריאות תעסוקתית  וארגונומיה

27. מבוא לפיזיולוגיה ואנטומיה של גוף האדם 2
28. מבוא לרפואה תעסוקתית ומחלות מקצוע 2
29. גהות תעסוקתית:  דרישות החוק והתקנות 3
30. גהות תעסוקתית:   הכרת גורמי סיכון כימיים וקבוצות סיכון בגהות:.. חומרי הדברה, חומרים מסרטנים…,

מדדים ותקני חשיפה – (TLV) , בקרה ומניעה, סקר מכין,

12
31. ארגונומיה:  כלים ותחנות עבודה ארגונומיים 3
32. הרמה נכונה וטלטול משאות 2
33. פגיעות גב תחתון 2
(ס"ב: 26  )

חטיבה  6:    הגורם האנושי והגנות על העובד

34. הגורם האנושי:  הבטים פסיכולוגיים בבטיחות,  זיהוי דפוסי התנהגות מסוכנים,  טכניקות התמודדות ושינוי דפוסי התנהגות 4
35. אספקטים בטיחותיים בעבודה במשמרות 2
36. ציוד מגן אישי (כולל תקנות ותקנים) 2
37. עזרה ראשונה – החייאה 4
(ס"ב: 12   )

חלק שני: מערכת הבטיחות והגהות

חטיבה 1 : המערכת הארגונית – גופים ומוסדות העוסקים בבטיחות וגהות

38. מערך הבטיחות הארצי (כללי) 1
39. מערך הבריאות התעסוקתית הארצי וקופות החולים 1
40. אגף הפיקוח – משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, ועבודת המפקח 1
41. המוסד לבטיחות ולגהות – מבנה ותפקוד (כולל מרכז מידע) 1
42. המוסד לביטוח לאומי – ענף נפגעי תאונות והקרן למימון פעולות בטיחות 2
43. ארגון הממונים על הבטיחות בעבודה 1
44. המשרד לאיכות הסביבה – האגף לחומרים מסוכנים 3
(ס"ב: 10 )

חטיבה 2 : המערכת החוקית והמשפטית – חוקים ותקנות ואחריות הממונה

45. המבנה השלטוני – חוקי המדינה דרכי החקיקה 2
46. אחריות משפטית – פלילית ואזרחית –  של הממונה 4
47. אישיות משפטית, חברות, אגודות, עמותות, קבלני חוץ וחברות כ"א,      מבצע, מזמין,  יזם 2
48. בעלי תפקידים במערך הבטיחות ובארגון ואחריותם המשפטית 1
49. חוק ארגון הפיקוח ותקנותיו 3
50. פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה

רווחת העובד- חקיקה, תקינה , כללים

5
51. תקנות הבטיחות בעבודה – גהות תעסוקתית 2
52. פקודת התאונות ומחלות משלוח יד , חובת הודעה 1
53. חוקי עבודת נשים ונוער 2
54. דגשים נוספים בחוקי הבטיחות בעבודה – חוק ותקנות רישוי עסקים 1
(ס"ב: 23 )

חלק שלישי: ארגון וניהול בטיחות וגהות

חטיבה 1:   עבודת הממונה

55. מושגי יסוד בבטיחות וגהות 3
56. תפקיד הממונה ועקרונות במניעה 2
57. ארגון מערך הבטיחות במפעל וניהולו,  תכנון עבודת  הממונה

ומעקב ביצוע מטלות

3
58. ארגון הבטיחות באתרי בניה  (לצרף להרצאת בט' בעב' בניה) 1
59. מבוא לכלכלה ושיטות לניהול תקציב בטיחות 4
60. סטטיסטיקות בבטיחות 4
61. העסקת קבלני חוץ ועובדי חברות כ"א 2
62. איתור מקורות מידע  ועדכון מקצועי   (אינטרנט וכיוב') 4
63. כתיבה טכנית – נהלים, תמציות מידע והוראות בטיחות 3
64. סדנה להכנת תוכנית בטיחות / תיק מפעל 13
65. הנחיית פרויקט הגמר ע"י מדריך חונך במסגרת הקורס 1
66. הדרכת עובדים, כולל: שיווק מושג הבטיחות בארגון,  הצגת נושא הבטיחות,  עבודת הממונה מול מנהלים והנהלה בארגון 6
67. תכנון ותרגול מצבי חירום בשגרה 1
68. הודעה ודיווח על תאונות עבודה ומחלות מקצוע 1
69. חקירת תאונות,  הכנת דו"ח חקירה,  הבטים מעשיים והפקת לקחים 4
70. ועדות בטיחות –  אחריות, הרכב, פעילות 3
(ס"ב:55 )

חטיבה 2:  ניהול בטיחות וניהול סיכונים

71. תקני ניהול בטיחות: 18001,  מסמך ILO , ותקנים אחרים 4
72. זיהוי ניתוח והערכת סיכונים כולל ניס"ה ושיטות כלולות:

(( HAZOP,  HAZAN,  ETA,  FTA, FMECA …

8
(ס"ב: 12 )

חטיבה 3:  התנסות, המחשה ובחינת הישגים

73. סיורים במפעל 15
74. מבחני ביניים ומשובים (כולל שיחות אמצע קורס וסיכום) 15
75. מבחן גמר בכתב 3
76. מבחן גמר בע"פ 2
(ס"ב: 35 )

שעות עבודה מעשית במקום העבודה (מחוץ למסגרת השעות הפרונטליות בקורס!)

77. עבודת גמר (פרוייקט ת. בטיחות) בליווי חונך  – * לא כלול * 40
במסגרת שעות הקורס

ממונה איכות וסביבה

נ.כ.ל-ניהול כללי לאיכות

78. תפיסות ניהול- T.Q.M ניהול כולל לאיכות 8
79. E.F.Q.M תפיסת אגוד אירופי לאיכות 8
80. מיומנויות ניהול מודרנית-הינדוס מחדש Reengineering 4
81. J.IT ניהול זמן 4
82. ניהול סביבתי – פתרון קצה ופיתרון כולל 4
83. תרבות איכות כתרבות ארגונית 4
(ס"ב:32

יסודות אבטחת איכות

84. I.S.O  תקינות איכות 4
85. .I.S.O. 9000 תקן לניהול 4
86. .I.S.O 18000  תקן לבטיחות 4
87. I.S.O  14000   תקן סביבה 4
88. עקרונות בקרת איכות 4
89. כלים סטטיסטים בשירות האיכות 4
(ס"ב:24)

כלכלת  איכות

90. יסודות כלכלה וחשבונאות 8
91. עלויות איכות ואי איכות 4
92. הכנת תוכנית עסקית ותוכנית תקציבית 4
(ס"ב 24)

סיורים מקצועיים

93. מועצה תעשייתית רמת חובב 4
94. אתר דודאים 4
95. מפעל המלט נשר ברמלה 4
96. מפעלי ים-המלח 4
97. פארק התעשייה בתפן 8
(ס"ב: 24)

תרבות ארגונית-תרבות של איכות

98. הגורם האנושי בארגון 4
99. עבודת צוות וציוותי איכות 4
100. -בניית הסכמות 4
101. -התערבות מונעת 4
102. הגישור-יישוב סכסוכים ומחלוקות בהסכמה 4
(ס"ב: 20)

איכות סביבה

103. איכות סביבה-והתנהלות בת קיימא 4
104. בריאות הציבור 4
105. קיימות-היבטים כלכלים 4
106. זיהום אוויר 4
107. מים 4
10. אשפה פסולת ושפכים 4
109. אנרגיה מתחדשת 4
110. ניהול סביבתי 4
(ס"ב:  32)

 

 

מגוון אפשרויות לתשלום: (לחץ על הסכום למעבר לדף התש

היקף הלמידה דגיטלית היברידית-תוספת של הנחיה אישית פרונטלית
לימודי יסוד 40-60 שעות 990 1480 3900
קורסי מיומנויות -2 מודולות-100 1780 2560 5800
לימודי תעודה והכשרה מקצועית-400 שעות -8 מודולות 4950 6930 9800
מדריך עשה זאת בעצמך 490 790

לפרטים נוספים ורכישה דרך הטלפון  – התקשרו או שילחו וואטסאפ למספר 050-5515739

מידע נוסף

Courses

Basic Front, Basic Hybrid, Basic Digital, Skills Digital, Skills Hybrid, Skills Front, Certificate Digital, Certificate Hybrid, Certificate Front, Do It Yourself Digital, Do It Yourself Hybrid

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה “מנהלי איכות בטיחות וסביבה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Call Now Button דילוג לתוכן