מרכז גישור דיאלוג

תנית גישור בהסכם בין הצדדים הינו מרכיב מחייב כמו התניה לבוררות או כל התחייבות אחרת בהסכם.

בית המשפט קבע כי התניית גישור בהסכם הינה התניה מחייבת את הצדדים של אותו הסכם ואין הם רשאים לדלג על התניה זו ולהגיש תביעה לבית המשפט

>  אלה פרטי המקרה:

> א. הצדדים התקשרו בהסכם שנועד להסדיר את היחסים ביניהם בקשר למקרקעין. בהסכם הצדדים פרטו את כללי השיפוט ביניהם . על פי הכללים עליהם הם הסכימו כל סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים בנוגע לביצועו ו/או פרשנותו של ההסכם יועבר להכרעתו של גורת שלישי ניטראלי מוסכם שיגשר בין הצדדים.

> ב.  עוד נקבע כי אם הדבר לא יצליח ביניהם אז יפנו לבתי המשפט שמקום שיפוטם בעיר תל אביב בלבד ויחול עליהם הדין הישראלי.

> ג.  לדעת הנתבעים הופר הסכם השותפות על ידי התובעים ועל כן רשמו הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ( מה שקרוי טאבו ).

> ד. התביעה הוגשה בטענה כי אין תוקף להסכם השותפות ומנגנון זכות הקדימה המעוגן בו ועל כן, יש למחוק את הערת האזהרה .

 

סיכומו של פסה"ד

> א. לא ניתן להגיש תביעה ישירות לבית המשפט אם יש הסדר גישור כתוב בין הצדדים . על הצדדים לנסות קודם לכן את הליך הגישור.

> ב.  במקרה הזה אין חילוקי דעות בדבר היעדר ניסיון גישור בין הצדדים. הנתבעים תירצו את היעדר ניסיון גישור בטענות שונות שאפילו לא נתמכו בתצהיר המוכיח אותן.

> ג.   השופט כתב כי היה מסתמך על הטענה של וויתור על גישור אולם ראיה כזו לא הובאה בפניו. השופט כתב כי גם לפי הטענה , לא היה וויתור על גישור .  

> ד.  מה שהובא בפניו הוא שהנתבעים סברו כי אין צורך בגישור . עם זאת התברר, לאחר הגשת התביעה, כי התובעים כי התובעים עומדים דרישתם לגישור.

> ה.  יתרה מזו, גם לאחר שהוגשה התביעה לא עשו הנתבעים דבר לקיים את הליך הגישור , זאת למרות דבריהם על נכונותם להליך של גישור.

> ו.   השופט החליט לא להכריע, בשלב זה, בטענה של התובעים כי הנתבעים לא הלכו בהליך גישור מצביעה על כך שגם הם הבינו שהתביעה אינה נשלטת על ידי תנית השיפוט.

 

סופו של דבר   

> נקבע בהחלטת בית המשפט שהדרך המתאימה והמוסכמת לבירור בין הצדדים היא בהליך גישור.  רק אם הליך הגישור ייכשל יהיה צורך להכריע בשאלה . אם אי נקיטת הליך הגישור על ידי הנתבעים משמעה ויתור על התניית השיפוט או שאי נקיטת ההליך אין משמעה ויתור על התניית השיפוט ואז התביעה תתברר בבית משפט

הכרעה סופית

> על הצדדים לבוא בדברים ביניהם ויודיעו על שמו של המגשר שהם מסכימים לפנות אליו בישיבת קדם משפט ואם הצדדים לא יסכימו לפנות לגישור או שהגישור ייכשל ידון השופט בעניין הסמכות המקומית

מסקנה

 > בית המשפט נתן משקל ונפקות להתניית גישור בהסכם בקובעו שהתניה כזו חוסמת אפשרות להתעלם ממנה ולפנות לבית המשפט . התניה כזו מחייבת את הצדדים לפנות תחילה להליך גישור

לאחר מספר ימים בני הזוג הגיעו לגישור שהתחיל בצורה מכובדת אך מהר מאד הפך לשדה קרב של האמות וחילופי מילים, לאו דווקא מחמאות.  עד להרגעת הרוחות עבר זמן מה בהם היה חשש כי מי מבני הזוג יזרוק כסא על הצד השני. אך לשמחתנו לבסוף נרגעו הרוחות מתוך הבנה כי הצעקות והאמוציות רק מעכבות את התהליך ולכן הם בעצמם גורמים נזק וסבל מיותר האחד לשניה, לבני הבית ולמשפחה המורחבת העוברת עימם יחד את התהליך בלית ברירה…

בתוך 3 מפגשים טעונים וארוכים הצלחנו להגיע להסכמות הדדיות בדבר הרכוש המשותף, משמורת משותפת על הילדים, קיזוז הפנסיות וחלוקה של כל רכושם עד השקל האחרון בבנק. כיום בני הזוג גרושים כשנה ובשיחת ברור אחרונה איתם, שניהם גילו את החיים מחדש, כל אחד מהם יוצא עם בן זוג חדש. והחיים לדבריהם הרבה יותר יפים מאי פעם.

קל להתחתן קשה מאד להתגרש בטוב!